Xuất khẩu gạo đảm bảo mục tiêu kép

27-05-2024, 11:25

Mục tiêu "kép" trong điều hành xuất khẩu gạo thời gian tới là đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, tận dụng tốt các thị trường có các Hiệp đinh thương mại FTA. Đây là khẳng định của Bộ Công thương về tình hình xuất khẩu gạo và mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực.

Xem thêm