AIA Việt Nam tiêp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe

04-03-2024, 13:32

Trong hai ngày 2 và 3/3, AIA Việt Nam đã tổ chức Giải chạy Fun run với chủ đề “Khai bước Alpha, bật mood sống khỏe" tại 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa, thu hút hơn 1.300 thành viên AIA Việt Nam, đối tác và khách hàng tham dự.

Xem thêm