Các nước châu Âu đẩy mạnh chuyển đổi quốc phòng

16-02-2023, 13:23

Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế IISS hôm qua đã công bố báo cáo thường niên “Cán cân Quân sự 2023”, đánh giá về khả năng quân sự và xu hướng mua sắm quốc phòng của 173 quốc gia trên toàn thế giới trong năm 2022. Theo đó, xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi quỹ đạo và tốc độ của quá trình chuyển đổi quốc phòng, đặc biệt là ở các quốc gia châu Âu, trong năm qua. 

Thế giới

Thời sự quốc tế

Điểm nóng Ukraine - Nga

Xem thêm