f
Tự động phát sau

Giảm giá sâu khối tài sản giá trị

30-10-2022, 11:50

Càng về thời điểm cuối năm, ngân hàng lại càng rốt ráo xử lý các khối tài sản đảm bảo cho các khoản nợ xấu, nhằm thu hồi vốn. Do khó khăn chung của nền kinh tế sau đại dịch, nhiều khối tài sản giá trị đang giảm giá sâu, chờ các nhà đầu tư quan tâm để đưa các tài sản vào phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều giá trị cho nền kinh tế.