Nỗ lực đưa dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về đích

17-11-2022, 19:23

Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) là công trình cấp bách, được xây dựng với mục tiêu nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Mô (Lào) về Việt Nam; tăng cường quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng. Toàn công trường đang rất nỗ lực để đưa dự án về đích trong tháng 11/2022.

Xem thêm