Quảng bá, kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và các nông sản chủ lực

13-06-2024, 13:50

Ngày 13/6, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh tổ chức giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và các nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương năm 2024.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm