Toàn cảnh VNews

Cần sớm gỡ vướng cho Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô

03/03/2021, 11:16

Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô, thuộc xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư đã chậm tiến độ nhiều tháng nay.