Toàn cảnh VNews

Mỹ phê chuẩn Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

22/04/2021, 13:18

Hôm qua, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Đô đốc John Aquilino làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ. Đây được coi là khu vực trọng yếu được đặc biệt quan tâm của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

banner