Toàn cảnh VNews

Nghề “Bà - Cậu” nơi sông nước miền Tây

28/11/2020, 13:27

Nghề “Bà Cậu” là nghề của những người lênh đênh trên sông nước ở miền Tây, cuộc sống mưu sinh hoàn toàn dựa vào con nước. Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong mùa nước nổi dù không còn nhiều nhưng vẫn là mùa săn bắt, mang lại nguồn thu nhập cho những người theo nghề Bà - Cậu.