Toàn cảnh VNews

Tiếp tục đảm bảo an toàn thực phẩm

04/03/2021, 20:23

Chiều 4/3, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế tổ chức hội nghị thông tin về kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021.

banner