Bảo vệ người dân tại khu vực có xung đột và dịch COVID-19

10/09/2020, 08:15

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/9 đã họp trực tuyến, nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 2532 về đại dịch COVID-19. Các Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị-an ninh, gìn giữ hoà bình và hỗ trợ nhân đạo của LHQ đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi bảo vệ người dân tại các quốc gia có xung đột đồng thời có dịch COVID-19.