Toàn cảnh VNews

Độc đáo bức tường làm bằng phế liệu

15/04/2021, 06:36

Những mảnh vỡ phế liệu từ chai lọ, bát đĩa hay là rác thải bằng gốm sứ bỏ đi… thay vì vứt đi thì chúng ta sẽ làm gì để tái chế chúng và chúng có thể sẽ được tái chế thành những đồ vật gì?

banner