Toàn cảnh VNews

Không tổ chức Khai Ấn đền Trần và chợ Viềng Xuân 2021

27/01/2021, 06:44

Tỉnh Nam Định vừa có Công văn số 37 chỉ đạo về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần Xuân Tân Sửu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động họp chợ Viềng cũng tạm dừng.

banner