Toàn cảnh VNews

Những nghĩa cử cao đẹp nơi tâm dịch Bắc Giang

23/06/2021, 07:35

Hàng chục “siêu thị 0 đồng” được thực hiện tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng…nhằm hỗ trợ công nhân và người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian cách ly xã hội.

banner