Toàn cảnh VNews

Phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 2,5 triệu người

02/01/2021, 06:54

Năm 2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt mục tiêu tuyển sinh được 2,5 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng là 600.000 người.

banner