Toàn cảnh VNews

Pháp quyết tâm tổ chức Olympic 2024

03/02/2021, 16:57

Uỷ ban Olympic Paris 2024 khẳng định từ nay tới thời điển diễn thế vận hội, Pháp có đủ thời gian để ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra nhằm đảm bảo tổ thức thành công thế vận hội Olympic Paris 2024, kể cả trong trường hợp COVID-19 vẫn chưa chấm dứt.

banner