Toàn cảnh VNews

Sinh kế mới và bền vững vùng bão lũ

04/03/2021, 14:30

Không chỉ gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng, các trận bão lũ năm 2020 còn khiến hàng nghìn hộ gia đình của tỉnh Quảng Nam đối mặt với khó khăn. Vì vậy ngay sau khi ổn định chỗ ở, câu chuyện về sinh kế thích hợp và bền vững được tỉnh Quảng Nam đặt lên hàng đầu để từng bước giúp người dân khôi phục sản xuất. Một trong những giải pháp được kỳ vọng là trồng cây dược liệu và cây nguyên liệu phục vụ nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.