Toàn cảnh VNews

Tương lai bấp bênh của sinh viên hàng không Pháp

08/04/2021, 21:22

Ngành hàng không là một trong những ngành chịu tác động mạnh nhất bởi đại dịch COVID-19, và điều này đã gây tâm lý hoang mang cho một bộ phận sinh viên ngành hàng không tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Pháp.

banner