Toàn cảnh VNews

Về nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

26/01/2021, 17:13

Tháng 3/1936, tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập gồm 4 đảng viên là người dân tộc Nùng.

banner