Toàn cảnh VNews

Bình Định lập bản đồ ứng phó với sạt lở đất

19/11/2020, 13:07

Việc khảo sát để đánh giá cấp độ rủi ro, lập bản đồ các khu vực sạt lở đất sát với thực địa là yêu cầu cấp thiết để chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro với nguy cơ này trong mùa mưa bão.