Toàn cảnh VNews

Đội K52 - nỗ lực tìm kiếm đồng đội

03/11/2020, 08:04

Được thành lập với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Vương quốc Campuchia, Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam (gọi tắt là Đội K52) thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đang nổ lực từng ngày tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về đất mẹ Việt Nam.