Toàn cảnh VNews

EU công bố kế hoạch giảm phụ thuộc Trung Quốc

05/05/2021, 20:13

Liên minh châu Âu EU ngày 5/5 đã công bố kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng Trung Quốc và nước ngoài khác trong 6 lĩnh vực chiến lược. Kế hoạch này được đưa ra sau khi đại dịch COVID-19 đã cho thấy những bất cập trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

banner