Toàn cảnh VNews

Gia tăng tấn công mạng liên quan đến tiền số

15/10/2020, 08:33

Các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các vụ tấn công bằng mã độc trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đặc biệt là những vụ tấn công liên quan đến các đồng tiền kỹ thuật số.