Toàn cảnh VNews

Hồ Đankia - Suối Vàng ở Lâm Đồng cạn trơ đáy

09/04/2021, 14:04

Hồ Đan Kia- Suối Vàng thuộc địa phận huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng là công trình thủy lợi đa mục tiêu. Đây cũng  được xem là nơi khởi nguồn của hệ thống sông Đồng Nai chảy qua nhiều tỉnh, thành nhưng hiện nay mực nước của hồ đang cạn kiệt trầm trọng. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy gần một nửa lòng hồ ở phía thượng nguồn đã cạn trơ đáy.

banner