Toàn cảnh VNews

Ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga – Việt

21/10/2020, 17:02

Ngày 20/10, tại Học viện Kinh tế và Luật Moskva, Hội hữu nghị Nga – Việt, phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Nga tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn quốc tế với chủ đề "Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt".