Toàn cảnh VNews

Ninh Bình bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

31/05/2021, 17:29

Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

banner