Toàn cảnh VNews

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

13/03/2021, 17:29

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã tổ chức giao ban trực tuyến với hội sinh viên Việt Nam, hội thanh niên Việt Nam, ban cán sự đoàn ở một số nước như Liên bang Nga, Đức, Anh, Cuba... nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng hoạt động đối với thanh niên, sinh viên ở những nước này.

banner