Toàn cảnh VNews

Tiếp nhận 20 sinh viên Lào vào khu cách ly tập trung

20/11/2020, 22:15

Tối 20/11, Bộ chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp nhận 20 sinh viên Lào vào khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19.