Toàn cảnh VNews

Vĩnh Phúc cho phép cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại

18/06/2021, 10:42

Tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống COVID-19 theo quy định.

banner