Toàn cảnh VNews

03 trường hợp được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

23/05/2020, 00:43

Theo dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho kỳ thi năm 2020, có ba trường hợp học sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

banner