Toàn cảnh VNews

48 trường hợp F1 ở Tuyên Quang âm tính lần 1

17/05/2021, 17:44

Theo Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, 48 trường hợp F1 liên quan đến BN4191 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

banner