Toàn cảnh VNews

Ấn Độ có thể sẽ đối mặt làn sóng dịch thứ 3

19/06/2021, 08:04

Ấn Độ, nơi đầu tiên phát hiện ra biến thể Delta, đang được cảnh báo có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 3 vào tháng 10 tới, thậm chí có thể sớm hơn.

banner