Toàn cảnh VNews

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI

17/10/2020, 21:35

Ngày 17/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng, thông qua Nghị quyết, với nhiều chỉ tiêu trọng yếu và các khâu đột phá trọng tâm.