Toàn cảnh VNews

Bình Định mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên

11/06/2021, 21:06

Tại Bình Định, ngoài việc khẩn trương, truy vết các ca nghi ngờ, ca tiếp xúc F1 được xét nghiệm ngay lập tức thì tỉnh cũng đồng thời mở rộng thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2ngẫu nhiên tại cộng đồng. Hoạt động này được tiến hành ở những điểm nguy cơ cao, với mục tiêu giám sát chặt chẽ dịch bệnh.

banner