Toàn cảnh VNews

Bình Dương tập trung khoanh vùng chặt chẽ

23/06/2021, 17:04

“Cần thực hiện tập trung khoanh vùng nghiêm ngặt, chặt chẽ nhưng không thiết lập cách ly diện rộng, tránh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân” là yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bình Dương diễn ra sáng nay.

banner