Toàn cảnh VNews

Bóng đá Pháp thất thu 24 triệu euro do đại dịch COVID-19

28/11/2020, 07:40

Kể từ mùa Hè tới nay, Liên đoàn bóng đá Pháp đã thất thu tới 24 triệu euro, tương đương 28,6 triệu USD do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

banner