Toàn cảnh VNews

Chống dịch nghiêm túc, sản xuất tập trung

03/03/2021, 21:19

Những doanh nghiệp trải qua thời gian dịch bệnh năm 2020 đều có kinh nghiệm trong phòng dịch và nỗ lực duy trì sản xuất, đầu ra. Đợt dịch xuyên Tết với tốc độ lan nhanh này buộc cả doanh nghiệp và người lao động chung tay ứng phó và nỗ lực không ngừng. Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải thay đổi kế hoạch sản xuất để phù hợp với tình hình thực tế.

banner