Toàn cảnh VNews

Chuyển đổi số - xu thế tất yếu trong giáo dục nghề nghiệp

20/03/2021, 17:08

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, đặc biệt trước diễn biến của dịch COVID-19 đã khiến quá trình chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp diễn ra nhanh chóng và khẩn trương, nếu như không muốn bỏ lỡ cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại.

banner