Toàn cảnh VNews

Cộng đồng mạng kêu gọi giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch

22/02/2021, 15:13

Thông qua mạng xã hội, người dân ở nhiều địa phương đang tích cực kêu gọi giải cứu nông sản gặp khó trong tiêu thụ cho nông dân những vùng dịch.