Toàn cảnh VNews

G20 tiếp tục giãn nợ cho các nước nghèo

15/10/2020, 11:48

Ngày 14/10, tại Hội nghị trực tuyến bộ trưởng tài chính của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - G20, các nước đã cam kết hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu. Các nước tuyên bố tiếp tục thực hiện chính sách giãn nợ cho các nước nghèo.