Toàn cảnh VNews

Giải cứu nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19

01/03/2021, 14:31

Trước khó khăn trong việc tìm đầu ra cho hàng chục tấn hành lá của bà con nông dân xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính quyền địa phương và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.