Toàn cảnh VNews

Giảm áp lực cho học sinh tiểu học ngoài công lập

10/04/2021, 12:11

Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây đã đề xuất với UBND thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập nhằm thực hiện các chính sách theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết được nhiều vấn đề trong giáo dục, tạo sự công bằng giữa các loại hình đào tạo cũng như giữa tất cả học sinh.