Toàn cảnh VNews

Giám sát chuẩn bị công tác bầu cử đúng quy định

30/03/2021, 21:18

Hiện tại công tác giám sát bầu cử đang được Mặt trận tổ quốc các cấp đồng loạt triển khai để bảo đảm tất cả các khâu, các công việc chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND khóa XV được tiến hành đúng theo luật định và đúng tiến độ.

banner