Toàn cảnh VNews

Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 3/3

01/03/2021, 17:20

Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa họp đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo đó, từ 0 giờ ngày 3/3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ phong tỏa với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng; chuyển sang trạng thái mới vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

banner