Toàn cảnh VNews

Hải Dương phát động tháng nhân đạo năm 2021

06/05/2021, 13:48

Ngày 6/5, tỉnh Hải Dương tổ chức phát động tháng nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” và phát động xây dựng Qũy hoạt động nhân đọa và hưởng ứng chiến dịch hiến máu hồng hè năm 2021.

banner