Toàn cảnh VNews

Hải Phòng cho mở lại một số dịch vụ kinh doanh

26/05/2021, 19:56

Căn cứ tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận; để đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ 6h ngày 26/5, TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà, cơ sở lưu trú, công viên - vườn hoa, sân golf, sân tập golf trên địa bàn thành phố.

banner