Toàn cảnh VNews

Hải Phòng xét nghiệm diện rộng công nhân khu công nghiệp

25/05/2021, 21:00

Bắt đầu từ ngày 25/5, Sở Y tế Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với công nhân và người lao động. Dự kiến có trên 30.000 người đang làm việc tại các khu công nghiệp sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này.

banner