Toàn cảnh VNews

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

04/03/2021, 12:33

Sau kỳ nghỉ Tết, người dân đến làm việc và nộp hồ sơ trực tiếp tại các bộ phận một cửa tại Hà Nội ngày một tăng. Cùng với việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc thì khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng là nội dung được các quận, huyện tăng cường.