Toàn cảnh VNews

"Lá chắn” trong phòng, chống dịch COVID-19

16/06/2021, 13:11

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp tại Nghệ An, cả hệ thống chính trị trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là; chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các giải pháp ứng phó thì ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là “lá chắn” vững chắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

banner