Toàn cảnh VNews

Làng nghề bánh nhãn Hồi Xuân vào tết

08/01/2021, 09:06

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang tới gần. Nhiều hộ dân sống tại Làng nghề bánh nhãn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng sản xuất. Công việc này giúp nhiều người dân có việc làm ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại vùng cao.